Độ rộng đầu đục: 4 mm,

Độ rộng tay cầm: 16 mm ,

Chiều dài 254 mm.

THT4221016 - Đục Bê Tông Nhọn (Dài 254 mm)