top of page

Độ rộng đầu đục: 25 mm,

Độ rộng tay cầm: 19 mm ,

Chiều dài 305 mm.

THT4211216 - Đục Sắt Dẹp 25mm

bottom of page