top of page

Đường kích đục lỗ: 2.5mm, 3 mm, 3.5 mm, 4mm, 4.5 mm,5mm

THT3351 - Kềm Đục Lỗ Vải Da

bottom of page