top of page

Kích thước: 10.5 inch,

Đầu rút xoay được 360°,

Kích thước mũi rút: 2.4mm,3.2mm,4mm,4.8mm,

Chất liệu: Thép + nhôm, 24/T

THT32106 - Kềm Rút Rivet 10.5" (Đầu Xoay 360)

bottom of page