top of page

Tải trọng 2.5 tấn,

Nâng thấp nhất: 85mm,

Nâng cao nhất: 200mm,

Kích thước bánh xe 200x50mm,

Chiều dài càng 1150mm

THT301251 - Xe Nâng Tay

bottom of page