top of page

Size:

8 inch/200mm  (kềm răng),

7 inch/180mm ( kềm cắt) ,

6 inch/160mm (kềm  mũi nhọn mỏ dài).

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kèm cắt thường

- 20/T

THT2K0301S - Bộ 3 Kềm

bottom of page