top of page

Điện áp AC: 100-500V,

Kích thước: 4 x 190mm - 280/T

THT291908 - Bút Thử Điện 4 x 190mm

bottom of page