top of page

Điện áp AC: 100-500V,
Kích thước: 3 x 140mm - 360/T

THT291408 - Bút Thử Điện 3x140mm

bottom of page