top of page

Size: 8 inch/200 mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

Đen bóng

THT290801 - Kềm Càng Cua Đầu Lớn

bottom of page