top of page

Size: 9 inch/228 mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

Đen bóng, tay cầm chựa

THT2891 - Kềm Càng Cua Đầu Nhỏ

bottom of page