top of page

Size: 10 inch/255mm,

Chất liệu bằng thép CR-V,

Đen bóng, tay cầm nhựa

THT28101 - Kềm Càng Cua Đầu Nhỏ

bottom of page