top of page

Size: 10 inch/255mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng - 36/T

THT281006 - Kềm Mỏ Quạ

bottom of page