top of page

Size: 6 inch/160mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng - 36/T

THT25616 - Kềm Tuốt Dây Điện

bottom of page