top of page

Bộ 32 tua vít gồm: 1 tay cầm TOTAL thiết kế mới
1 mũi 4X60mm - 30 mũi vít 4X28mm: 
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4,  T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1. 3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Năm sao 0.8,  Năm sao 1.2, Five Star 0.8,  Five Star1.2 phù hợp cho iPhone và ipad
Đóng gói bằng hộp nhựa

THT250PS0321 - Bộ 32 tua vít sửa điện thoại

bottom of page