top of page

Bộ 9 tua vít đa năng gồm:
3 cái size SL3X65  SL5X65  SL6X65
3 cái size PH0X65  PH1X65  PH2X65
1 cái size 5X65 đục tẩy
1 cái đầu dùi size 3X65 
Chất liệuCR-V và 1 cái tay cầm đa năng

- 48/T

THT250906 - Bộ 9 Tua Vít Đa Năng

bottom of page