top of page

Chất liệu:

CR-V

Đuôi tròn
Size của 8 tua vít gồm:

1 tua vít: SL5.5*5*75 
1 tua vít: SL6.5*6*100

1 tua vít: SL8.0*8*150
1 tua vít: SL6.5*6*38

1 tua vít: PH1*5*75
1 tua vít: PH2*6*100

1 tua vít: PH3*8*150
1 tua vít: PH2*6*38

10 tua vít chuẩn gồm các size:
SL1.5*50  

SL2*50  

SL2.5*50  

SL3*50  
PH000*50  

PH00*50

PH0*50.T6*50  

T8*50  

T10*50

 24/T

THT250618 - Bộ 18 Tua Vít

bottom of page