top of page

Bộ 10 tua vít, kiểu dáng tay cầm tua vít mới,

chất liệu CR-V, lưỡi tròn gồm các size:                    
1pcs SL3.0*3*75

1pcs SL4.0*4*100
1pcs SL5.5*5*125 

1pcs SL6.5*6*150
1pcs SL8.0*8*200

1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*60

1pcs PH1*5*80
1pcs PH2*6*100

1pcs PH3*8*150

THT250610 - Bộ 10 Tua Vít

bottom of page