top of page

Bộ 8 tua vít, kiểu dáng tay cầm tua vít mới,

chất liệu CR-V, lưỡi tròn gồm các size:                   
1pcs SL3.0*3*75  

1pcs SL5.5*5*100
1pcs SL6.5*6*150

1pcs SL6.5*6*38
1pcs PH0*3*75 

1pcs PH1*5*75
1pcs PH2*6*125

1pcs PH2*6*38 

THT250608 - Bộ 8 Tua Vít

bottom of page