top of page

Chất liệu: CR-V, Đuôi tròn,                          
Size của 6 tua vít gồm:                  
1 tua vít: SL5.5*5*75 , 1 tua vít: SL5.5*5*100
1 tua vít: SL6.5*6*150, 1 tua vít: PH1*5*75                          

1 tua vít: SL1*5*100, 1 tua vít: PH2*6*150 - 20/T

THT250606 - Bộ 6 Tua Vít

bottom of page