top of page

Chất liệu thép Cr-V  PZ2, đuôi tròn  

Đường kính: 6.0 mm,

Chiều dài:  150 mm.

THT2466 - Tua Vít Bake

bottom of page