top of page

Size: 6 inch/160mm, Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng - 36/T

THT24616 - Kềm Mũi Nhọn Mỏ Cong

bottom of page