top of page

Chất liệu thép Cr-V  PZ1, đuôi tròn  

Đường kính: 5.0 mm,

Chiều dài:  100 mm.

THT2446 - Tua Vít Bake

bottom of page