top of page

Chất liệu thép Cr-V  T20,  đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 6.0 mm,

Chiều dài:  150 mm.

THT2366 - Tua Vít Lục Giác

bottom of page