top of page

Chất liệu thép Cr-V  T10, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 5.0 mm,

Chiều dài:  100 mm.

THT2346 - Tua Vít Lục Giác

bottom of page