top of page

Size: 7 inch/180mm ,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kèm cắt thường

- 36/T

THT230706S - Kềm Cắt Cao Cấp

bottom of page