top of page

Size: 7 inch/180mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng

THT230706 - Kềm Cắt

bottom of page