top of page

Size: 6 inch/160mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng

THT230606 - Kềm Cắt

bottom of page