top of page

Chất liệu thép Cr-V PH2, đuôi tròn,  

Đường kính trục tua vít: 6.0 mm,

Chiều dài:  150 mm.

THT2266 - Tua Vít Bake

bottom of page