top of page

Chất liệu thép Cr-V PH1, đuôi tròn,

Đường kính trục tua vít: 5.0 mm,

Chiều dài:  100 mm.

THT2246 - Tua Vít Bake

bottom of page