top of page

Độ dày: 1.8mm , Chiều dài: 335mm,

Đường kính: 55 mm,

Đường kính que bơm: 8 mm - 24/T

THT21509 - Súng Bơm Silicon

bottom of page