top of page

Size: 9.5 inch/240mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kèm cắt thường

THT210906S - Kềm Răng Cao Cấp

bottom of page