top of page

Size: 8 inch/200mm,

Chất liệu bằng thép CR-V, đen bóng.

Tiết kiệm 30% sức mạnh so với kèm cắt thường

THT210806S - Kềm Răng Cao Cấp

bottom of page