top of page

Súng bơm thân xương 9", độ dày: 1.0 mm,

Chiều dài thân súng: 235mm, đường kính: 53mm,

Kèm theo chức năng cắt, 24/T

THT20409 - Súng Bơm Silicon

bottom of page