top of page

Súng bơm thân xương 9",

Độ dày: 0.8mm, chiều dài thân súng: 235mm

Đường kính: 51mm, - 24/T

THT20209 - Súng Bơm Silicon

bottom of page