top of page

Chiều dài súng bơm: 232mm,

Đường kính: 51mm - 16/T

THT20109 - Súng Bơm Silicon Thân Nhôm

bottom of page