top of page

Thép carbon- Size:9"
Cùng công dụng với model THT19901
HRC38°-HRC48°
Mạ Niken

THT19902 - Kềm Bấm Mỏ Dài

bottom of page