top of page

Size: 10 inch,

Kích thước dây xích: 18.5 inch/470mm, Mạ Niken - 30/T

THT1941001 - Kềm Bấm Xích Mở Ống

bottom of page