top of page

Size: 10 inch,

Độ mở tối đa: 70mm,

HRC42-HRC50, mạ Niken - 36/T

THT1921001 - Kềm Bấm Hàn Mỏ Dẹp

bottom of page