Size: 10 inch,  HRC52-HRC60,

Mạ Niken - 30/T

THT191005 - Kềm Hàm Thẳng