top of page

Điện áp AC: 12-250V,  

Điện áp DC: 1.5- 36V,  

Kích thước: 4 x 133 mm.

Kiểm tra dây pha, dây pha hỏng bằng cảm ứng, không dùng pin.

96/T

THT1909 - Bút Thử Điện Có Đồng Hồ

bottom of page