top of page

Size: 48 inch (1200mm),  

Đường kính kẹp tối đa: 110 mm,                                                          

Chất liệu: Được làm bằng thép carbon
- Quai hàm tôi luyện chắc rắn khỏe
- Khó gãy, cong, có độ bền cao,                           
- Chất liệu của cán (tay cầm): bằng gang dẻo - 2/T

THT171486 - Mỏ Lết Răng

bottom of page