top of page

Size: 36 inch (900mm),  Đường kính kẹp tối đa: 85 mm,                          

Chất liệu: Được làm bằng thép carbon
- Quai hàm tôi luyện chắc rắn khỏe
- Khó gãy, cong, có độ bền cao,                           
- Chất liệu của cán (tay cầm): bằng gang dẻo - 3/T

THT171366 - Mỏ Lết Răng

bottom of page