top of page

Size: 14 inch (350mm),  

Đường kính kẹp tối đa: 50 mm,                            

Chất liệu: Được làm bằng thép carbon
- Quai hàm tôi luyện chắc rắn khỏe
- Khó gãy, cong, có độ bền cao,                         
 - Chất liệu của cán (tay cầm): bằng gang dẻo - 12/T

THT171146 - Mỏ Lết Răng

bottom of page