top of page

Size: 10 inch /250mm,

Đường kính kẹp : 14-40mm,  

Chất liệu: thép carbon, đen bóng. - 24/T

THT171102 - Mỏ Lết Mở Ống Chuyên Dùng

bottom of page