top of page

Size: 10 inch (250mm),  Đường kính kẹp tối đa: 34 mm,          
Chất liệu: Được làm bằng thép carbon
- Quai hàm tôi luyện chắc rắn khỏe
- Khó gãy, cong, có độ bền cao,                           
- Chất liệu của cán (tay cầm): bằng gang dẻo - 24/T

THT171006 - Mỏ Lết Răng

bottom of page