top of page

Trọng lượng nâng: 5 tấn

Độ cao nâng: 3m,

Số dây xích nâng: 2 

Khoảng cách từ đỉnh móc đến móc treo: 600mm

Lực chuỗi kéo để nâng tải: 476N, Khối lượng bá lăng: 35 kg, đóng trong thùng gỗ

THT1651 - Bá Lăng Xích

bottom of page