top of page

Đường kính đầu tuốt: 0.5mm~6mm,

Chất liệu: 65Mn, Kích thước sản phẩm: 175*85mm - 48/T

THT15606 - Kềm Tuốt Dây Điện Mỏ Quạ

bottom of page