top of page

Gồm 18 socket 1/2 inch CRV DR. ứng với các size:

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 ,22,23,24,27,30,32
2 cái thanh mở 1/2" DR 
1 cái thanh trượt chữ T  1/2" DR. 
1khớp nối 1/2" DR. 
1 tay cầm speeder 1/2" DR.
1 tay cầm ratchet nhanh 1/2" DR.

1 thùng kim loại - 4/T

THT141253 - Bộ 24 cái socket (1/2 inch) & cần 2 chiều

bottom of page