top of page

Bộ 12 shocket 1/4 inch gồm
10 cái  socket 1/4 inch size:5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1cái tay vặn thay đổi nhanh 1/4" 45T

1cái thanh mở 1/4 ” 100mm

Thép CrV chất lượng cao 50BV30
Đầu được mạ bóng và mạ crôm - 20/T

THT14114126 - Bộ 12 Shocket 1/4 Inch

bottom of page