top of page

50BV30 bằng Thép CrV chất lượng cao.

Mạ chrome.

Size:

10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm,

1 cái tay cầm ratchet cầm mềm nắm thả nhanh 1/2" 72T,

1 thanh thay thế   5" - 10/T

THT141121 - Bộ 12 Socket (1/2 inch) & Cần 2 Chiều

bottom of page